Уязвимости
PuTTY
Kaspersky ID Имя Вендор Дата обнаружения Уровень угрозы
Kaspersky ID Имя Дата обнаружения
KLA11445 ACE vulnerability in PuTTY Simon Tatham 07/12/2015 Critical

Уровень угрозы:

Kaspersky ID: KLA11445

Имя: ACE vulnerability in PuTTY

Вендор: Simon Tatham

Дата обнаружения: 07/12/2015

KLA11444 OSI vulnerability in PuTTY Simon Tatham 27/03/2015 Warning

Уровень угрозы:

Kaspersky ID: KLA11444

Имя: OSI vulnerability in PuTTY

Вендор: Simon Tatham

Дата обнаружения: 27/03/2015

KLA11443 DoS vulnerability in PuTTY Simon Tatham 19/08/2013 Warning

Уровень угрозы:

Kaspersky ID: KLA11443

Имя: DoS vulnerability in PuTTY

Вендор: Simon Tatham

Дата обнаружения: 19/08/2013

KLA11442 ACE vulnerability in PuTTY Simon Tatham 07/04/2016 Critical

Уровень угрозы:

Kaspersky ID: KLA11442

Имя: ACE vulnerability in PuTTY

Вендор: Simon Tatham

Дата обнаружения: 07/04/2016

KLA11441 OSI vulnerability in PuTTy Simon Tatham 23/08/2013 Warning

Уровень угрозы:

Kaspersky ID: KLA11441

Имя: OSI vulnerability in PuTTy

Вендор: Simon Tatham

Дата обнаружения: 23/08/2013

KLA10434 Multiple vulnerabilities in PuTTY Simon Tatham 19/08/2013 High

Уровень угрозы:

Kaspersky ID: KLA10434

Имя: Multiple vulnerabilities in PuTTY

Вендор: Simon Tatham

Дата обнаружения: 19/08/2013