Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10926
Zranitelnost skriptování mezi stránkami v Tenable Nessus

Aktualizováno: 01/16/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V Tenable Nessus byla zjištěna zranitelnost skriptování v rámci webu. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly vložit kód HTML nebo libovolný webový skript. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím nespecifikovaných vektorů.

Zasažené produkty

Tenable Nessus před 6.9.3

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si Nessus

Oficiální doporučení

Nessus 6.9.3 Release Notes

Dopad
?
CI 
[?]

XSSCSS 
[?]
Související produkty
Nessus
CVE-IDS
?

CVE-2017-5179


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti