Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Nessus
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10926 Zranitelnost skriptování mezi stránkami v Tenable Nessus Tenable Network Security 01/05/2017 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10926

Název: Zranitelnost skriptování mezi stránkami v Tenable Nessus

Vývojář: Tenable Network Security

Detekováno: 01/05/2017

KLA10269 OSI zranitelnost v Nessus Tenable Network Security 08/21/2014 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10269

Název: OSI zranitelnost v Nessus

Vývojář: Tenable Network Security

Detekováno: 08/21/2014


Odkaz na originál