Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10569
Chyba zabezpečení v systému OpenOffice

Aktualizováno: 11/09/2015
Detekováno
?
04/28/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Chyba zabezpečení v filtru HWP aplikace OpenOffice byla nalezena v Apache OpenOffice 4.1.1 a starších. Využitím této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby (selhání) nebo případně spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze využít prostřednictvím vytvořeného dokumentu HWP.

Zasažené produkty

Apache verze OpenOffice starší než 4.1.2

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte OpenOffice

Oficiální doporučení

OpenOffice Bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
OpenOffice.org
CVE-IDS
?

CVE-2015-1774


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti