Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
OpenOffice.org
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10855 Zranitelnost poškození paměti v Apache OpenOffice OpenOffice.org 07/21/2016 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10855

Název: Zranitelnost poškození paměti v Apache OpenOffice

Vývojář: OpenOffice.org

Detekováno: 07/21/2016

KLA10700 Chyba zabezpečení při provádění kódu v LibreOffice a OpenOffice OpenOffice.org 11/10/2015 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10700

Název: Chyba zabezpečení při provádění kódu v LibreOffice a OpenOffice

Vývojář: OpenOffice.org

Detekováno: 11/10/2015

KLA10699 Více zranitelností v OpenOffice a LibreOffice OpenOffice.org 11/10/2015 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10699

Název: Více zranitelností v OpenOffice a LibreOffice

Vývojář: OpenOffice.org

Detekováno: 11/10/2015

KLA10569 Chyba zabezpečení v systému OpenOffice OpenOffice.org 04/28/2015 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10569

Název: Chyba zabezpečení v systému OpenOffice

Vývojář: OpenOffice.org

Detekováno: 04/28/2015

KLA10280 DoS zranitelnost v OpenOffice.org OpenOffice.org 08/25/2010 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10280

Název: DoS zranitelnost v OpenOffice.org

Vývojář: OpenOffice.org

Detekováno: 08/25/2010


Odkaz na originál