Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10280
DoS zranitelnost v OpenOffice.org

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V OpenOffice.org bylo nalezeno několik kritických chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít, aby způsobili odmítnutí služby nebo případně spustit libovolný kód.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Celočíselný přetečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržených mnohoúhelníků;
  2. Nesprávná manipulace se slovníkem může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navrženého dokumentu aplikace PowerPoint.
Zasažené produkty

OpenOffice.org 2 všechny verze
OpenOffice.org 3 verze 3.2.1 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
OpenOffice

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
OpenOffice.org
CVE-IDS
?

CVE-2010-2935
CVE-2010-2936


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti