Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10156
Více chyb zabezpečení ve službě FileMaker

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
06/10/2013
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V souboru FileMaker bylo nalezeno několik závažných chyb. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení využít k získání citlivých informací nebo skriptů pro podávání injekcí.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nedostatek ověření certifikátu X.509 lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého certifikátu.
  2. Nespecifikované vektory lze vzdáleně využít prostřednictvím XSS.
Zasažené produkty

Soubor FileMaker Pro verze 11.0v4 a starší
Soubory FileMaker Advanced verze 11.0v4 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
CI 
[?]

OSI 
[?]
Související produkty
FileMaker Pro
CVE-IDS
?

CVE-2013-3640
CVE-2013-2319


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti