Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10147
Zranitelnosti ACE v systému EMC Retrospect

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nesprávná oprávnění a oprávnění byla nalezena v programu EMC Retrospect. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně pomocí nahrazení programových souborů nebo manipulací s dialogem "Otevřít soubor".

Zasažené produkty

EMC Retrospect 6.5 verze 6.5.381 a starší
EMC Retrospect 7.0 verze 7.0.344 a dřívější
EMC Retrospect 7.5 verze 7.5.1.105 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
EMC Retrospect
CVE-IDS
?

CVE-2006-2154
CVE-2006-2155


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti