Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10071
DoS zranitelnost v Apache Subversion

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
08/07/2014
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V Apache Subversion byla nalezena nespecifikovaná chyba zabezpečení. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v místě souvisejícím s mod_dav_svn prostřednictvím speciálně navrženého požadavku OPTIONS.

Zasažené produkty

Apache Subversion verze 1.3.0 až 1.7.14 a 1.8.0 až 1.8.5

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Apache bulletin

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Apache Subversion
CVE-IDS
?

CVE-2014-0032


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti