Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Apache Subversion
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10808 Vícenásobná chyba zabezpečení v aplikaci Subversion Apache Apache Software Foundation 05/05/2016 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10808

Název: Vícenásobná chyba zabezpečení v aplikaci Subversion Apache

Vývojář: Apache Software Foundation

Detekováno: 05/05/2016

KLA10792 Odchylka odmítnutí služby v aplikaci Subversion Apache Apache Software Foundation 01/14/2016 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10792

Název: Odchylka odmítnutí služby v aplikaci Subversion Apache

Vývojář: Apache Software Foundation

Detekováno: 01/14/2016

KLA10071 DoS zranitelnost v Apache Subversion Apache Software Foundation 08/07/2014 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10071

Název: DoS zranitelnost v Apache Subversion

Vývojář: Apache Software Foundation

Detekováno: 08/07/2014

KLA10069 DoS zranitelnost v Apache Subversion Apache Software Foundation 07/12/2013 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10069

Název: DoS zranitelnost v Apache Subversion

Vývojář: Apache Software Foundation

Detekováno: 07/12/2013


Odkaz na originál