Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Sun Java JRE
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10345 SB zranitelnost v SUN JRE & JDK Sun Microsystems 08/20/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10345

Název: SB zranitelnost v SUN JRE & JDK

Vývojář: Sun Microsystems

Detekováno: 08/20/1970

KLA10492 Více zranitelností v produktech Oracle Sun Microsystems 08/21/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10492

Název: Více zranitelností v produktech Oracle

Vývojář: Sun Microsystems

Detekováno: 08/21/1970

KLA10507 Více zranitelností v produktech Oracle Sun Microsystems 08/22/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10507

Název: Více zranitelností v produktech Oracle

Vývojář: Sun Microsystems

Detekováno: 08/22/1970

KLA10511 Více zranitelností v produktech Oracle Sun Microsystems 08/22/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10511

Název: Více zranitelností v produktech Oracle

Vývojář: Sun Microsystems

Detekováno: 08/22/1970

KLA10001 Více zranitelností v prostředí Oracle Java Runtime Environment & Java Development Kit Sun Microsystems 08/22/1970 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10001

Název: Více zranitelností v prostředí Oracle Java Runtime Environment & Java Development Kit

Vývojář: Sun Microsystems

Detekováno: 08/22/1970


Odkaz na originál