Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10511
Více zranitelností v produktech Oracle

Aktualizováno: 03/30/2015
Detekováno
?
01/15/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v produktech Oracle. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly ovlivnit integritu, důvěrnost a dostupnost. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů souvisejících s 2D, Beans, CORBA, Nasazení, Hotspot, Instalační, JAAS, JavaFX, JAXP, JNDI, JSSE, Knihovny, Sítě, Zabezpečení a Servis.

Zasažené produkty

Oracle Java SE verze 5u55, 6u65, 7u45
Oracle JRockit R27.7.7, R28.2.9

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Oracle advisory

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Sun Java JRE 1.6.x
Sun Java JRE
Sun Java JDK 1.6.x
Oracle JRockit
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JDK 1.7.x
CVE-IDS
?

CVE-2014-0403
CVE-2014-0408
CVE-2014-0375
CVE-2014-0376
CVE-2013-5893
CVE-2014-0373
CVE-2013-5898
CVE-2013-5899
CVE-2014-0385
CVE-2013-5904
CVE-2013-5905
CVE-2013-5906
CVE-2014-0387
CVE-2014-0418
CVE-2013-5907
CVE-2014-0415
CVE-2014-0416
CVE-2014-0417
CVE-2014-0410
CVE-2014-0411
CVE-2013-5902
CVE-2013-5884
CVE-2013-5887
CVE-2013-5889
CVE-2013-5888
CVE-2014-0368
CVE-2013-5896
CVE-2014-0382
CVE-2013-5910
CVE-2014-0428
CVE-2013-5870
CVE-2013-5895
CVE-2014-0423
CVE-2014-0422
CVE-2013-5878
CVE-2014-0424


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti