Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10492
Více zranitelností v produktech Oracle

Aktualizováno: 06/06/2016
Detekováno
?
10/16/2013
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech Oracle bylo nalezeno několik zranitelných míst. Využíváním těchto zranitelných míst mohou uživatelé se zlými úmysly ovlivnit integritu, důvěrnost a dostupnost. Tyto zranitelnosti mohou být využívány vzdáleně pomocí nekonečných vektorů souvisejících s CORBA, JNDI, BEANS, AWT, JAX-WS, bezpečnostní, JGSS, Javadoc, SCRIPTING, JavaFX, Swing, knihovny, jhat, nasazení, 2D, JAXP a další neznámé vektory.

Zasažené produkty

Oracle Java SE 7 verze 7.40 a starší
Oracle Java SE 6 verze 6.60 a dřívější
Oracle Java SE 5 verze 5.51 a starší
Oracle JRockit R28 verze 28.2.8 a starší
Oracle JRockit R27 verze 27.7.6 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi!
Stránka Java SE ke stažení

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Sun Java JRE 1.6.x
Sun Java JRE
Sun Java JDK 1.6.x
Oracle JRockit
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JDK 1.7.x
CVE-IDS
?

CVE-2013-5830
CVE-2013-5831
CVE-2013-5832
CVE-2013-5838
CVE-2013-5825
CVE-2013-5778
CVE-2013-5777
CVE-2013-5776
CVE-2013-5775
CVE-2013-5774
CVE-2013-5772
CVE-2013-5840
CVE-2013-5782
CVE-2013-5783
CVE-2013-5843
CVE-2013-5842
CVE-2013-5809
CVE-2013-5844
CVE-2013-5784
CVE-2013-5846
CVE-2013-5805
CVE-2013-5804
CVE-2013-5788
CVE-2013-5789
CVE-2013-5801
CVE-2013-5800
CVE-2013-5803
CVE-2013-5802
CVE-2013-5780
CVE-2013-5787
CVE-2013-5824
CVE-2013-5823
CVE-2013-5820
CVE-2013-5797
CVE-2013-4002
CVE-2013-5829
CVE-2013-5849
CVE-2013-5848
CVE-2013-5806
CVE-2013-3829
CVE-2013-5854
CVE-2013-5852
CVE-2013-5790
CVE-2013-5850
CVE-2013-5851
CVE-2013-5818
CVE-2013-5819
CVE-2013-5817
CVE-2013-5814
CVE-2013-5812
CVE-2013-5810


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti