Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10345
SB zranitelnost v SUN JRE & JDK

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
12/31/2001
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná zranitelnost byla nalezena v Sun JRE & JDK. Využíváním této chyby zabezpečení mohou uživatelé se zlými úmysly přistupovat do schránky. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného appletu.

Zasažené produkty

Verze SUN JRE od 1.2 do 1.3.0_04
SUN verze JDK od 1.2 do 1.3.0_04

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Java SE

Dopad
?
SB 
[?]
Související produkty
Sun Java JRE
CVE-IDS
?

CVE-2001-1480


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti