Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10507
Více zranitelností v produktech Oracle

Aktualizováno: 03/30/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v produktech Oracle. Využíváním těchto zranitelných míst mohou uživatelé se zlými úmysly ovlivnit integritu, důvěrnost a dostupnost. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů souvisejících s JavaFX, JMX, Security, Deployment, Serviceability, Swing, Libraries, Hotspot a Diffie-Hellman.

Zasažené produkty

Oracle Java SE 6 verze 6u75
Oracle Java SE 7 verze 7u60
Oracle Java SE 8 verze 8u5
Oracle JRockit verze R27.8.2 a R28.3.2

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Sun Java JRE 1.6.x
Sun Java JRE
Sun Java JDK 1.6.x
Oracle JRockit
Oracle Java JRE 1.8.x
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JDK 1.8.x
Oracle Java JDK 1.7.x
CVE-IDS
?

CVE-2014-4209
CVE-2014-4221
CVE-2014-4218
CVE-2014-4219
CVE-2014-4223
CVE-2014-4262
CVE-2014-4208
CVE-2014-4216
CVE-2014-4263
CVE-2014-2490
CVE-2014-4244
CVE-2014-2483
CVE-2014-4220
CVE-2014-4227
CVE-2014-4268
CVE-2014-4266
CVE-2014-4265
CVE-2014-4264
CVE-2014-4252
CVE-2014-4247


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti