Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
HP System Management Homepage
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10641 Více zranitelností v domovské stránce HP System Management HP 07/20/2015 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10641

Název: Více zranitelností v domovské stránce HP System Management

Vývojář: HP

Detekováno: 07/20/2015

KLA10458 Více zranitelností ve službě HP SMH HP 01/10/2014 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10458

Název: Více zranitelností ve službě HP SMH

Vývojář: HP

Detekováno: 01/10/2014

KLA10194 SB zranitelnost v HP SMH HP 03/14/2014 High

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10194

Název: SB zranitelnost v HP SMH

Vývojář: HP

Detekováno: 03/14/2014

KLA10193 OSI zranitelnost v HP SMH HP 03/14/2014 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10193

Název: OSI zranitelnost v HP SMH

Vývojář: HP

Detekováno: 03/14/2014


Odkaz na originál