Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10641
Více zranitelností v domovské stránce HP System Management

Aktualizováno: 07/30/2015
Detekováno
?
07/20/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V domovské části správy systému HP bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení vzdáleně zneužít k tomu, že způsobí odmítnutí služby, spouštění libovolného kódu, neoprávněné úpravy a přístup, zveřejnění informací a CSRF (ignorování žádostí mezi uživateli) prostřednictvím neznámých vektorů.

Zasažené produkty

HP System Management Homepage verze až 7.5.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Získejte domovskou stránku správy systému HP

Oficiální doporučení

HP SECURITY BULLETIN

Dopad
?
ACE 
[?]

OAF 
[?]

XSSCSS 
[?]

SB 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
HP System Management Homepage
CVE-IDS
?

CVE-2015-2134


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti