Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10193
OSI zranitelnost v HP SMH

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V HP SMH byla zjištěna nespecifikovaná zranitelnost. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace. Tato zranitelnost může být vzdáleně využívána neznámými vektory.

Zasažené produkty

HP Software Management Home verze 7.2.9 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
OSI 
[?]
Související produkty
HP System Management Homepage
CVE-IDS
?

CVE-2013-4846


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti