Searching
..

Click anywhere to stop

Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10458
Více zranitelností ve službě HP SMH

Aktualizováno: 03/27/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V HP SMH bylo nalezeno několik zranitelných míst. Využíváním těchto zranitelných míst mohou uživatelé se zlými úmysly provádět útoky XSS, CSRF a clicjacking pomocí nespecifikovaných vektorů. Tyto chyby zabezpečení lze využít vzdáleně.

Zasažené produkty

Domovská stránka HP System Management (SMH) verze starší než 7.4

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte HP SMH

Oficiální doporučení

HP bulletin

Dopad
?
XSSCSS 
[?]
Související produkty
HP System Management Homepage
CVE-IDS
?

CVE-2013-4545
CVE-2013-6420
CVE-2013-6422
CVE-2013-6712
CVE-2014-2640
CVE-2014-2641
CVE-2014-2642


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti