Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11110
Více chyb zabezpečení v produktech VMware

Aktualizováno: 10/03/2017
Detekováno
?
09/14/2017
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V produktech VMware bylo nalezeno více vážných zranitelných míst. Škodlivé uživatele mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k tomu, aby způsobily odmítnutí služby, eskalace privilégií, skriptování mezi stránkami a provádění arbitrážního kódu.

Níže je uveden kompletní seznam chyb zabezpečení:

  1. Chyba zabezpečení v zařízení SVGA může být zneužita pro spuštění libovolného kódu;
  2. Host RPC NULL zranitelnost ukazatele dereference může být zneužita k odmítnutí služby;
  3. Uložená XSS v klientovi H5 může být využívána k provádění skriptování mezi stránkami.

Technické údaje

Chyby zabezpečení 1 a 2 souvisejí s produkty VMware Workstation Pro, VMware Workstation Player, VMware ESXi a VMware Fusion

Chyby 3 se týkají serveru VMware vCenter

Zasažené produkty

Pracovní stanice 12 verze starší než 12.5.7
Fusion 8 verze starší než 8.5.8
vCenter Server verze 6.5 bez opravy 6.5 U1
vCenter Server verze 6.0, 5.5

Řešení

Aktualizace na nejnovější verze
Stáhněte si VMware Fusion
Stáhněte si VMware Workstation Pro
Stáhněte si VMware vCenter Server

Oficiální doporučení

VMSA-2017-0015

Dopad
?
ACE 
[?]

XSSCSS 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware vCenter Server
VMware Fusion
CVE-IDS
?

CVE-2017-4926
CVE-2017-4925
CVE-2017-4924


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti