Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA11043
Případná chyba při spuštění kódu v aplikaci Adobe Shockwave Player

Aktualizováno: 06/28/2017
Detekováno
?
06/13/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Zranitelnost poškození paměti byla nalezena ve verzích Adobe Shockwave Player dříve než 12.2.9.199. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód.

Zasažené produkty

Adobe Shockwave Player dříve než 12.2.9.199

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Stáhněte si Adobe Shockwave Player

Oficiální doporučení

Adobe Security Bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Adobe Shockwave Player
CVE-IDS
?

CVE-2017-3086


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti