Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10997
Zranitelnost v LibreOffice
Aktualizováno: 05/15/2017
Detekováno
?
04/14/2017
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti založené na halde byla nalezena v LibreOffice. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat citlivé informace nebo způsobit odmítnutí služby.

Zasažené produkty

LibreOffice před 5.2.5
LibreOffice před 5.3.0

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte LibreOffice

Oficiální doporučení

LibreOffice Security Advisory

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
LibreOffice
CVE-IDS
?

CVE-2017-7870


Odkaz na originál