Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10887
Více zranitelností v Oracle Java SE

Aktualizováno: 10/26/2016
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v Oracle Java SE. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby, ovlivnit integritu nebo získat citlivé informace. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít.


Technické údaje

Tyto chyby zabezpečení se týkají 2D, AWT, Hotspot, Networking, JMX a knihoven.

Zasažené produkty

Oracle Java SE 6u121, 7u11 a 8u102

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Java SE

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle Java JRE 1.8.x
Oracle Java JRE 1.7.x
Oracle Java JDK 1.8.x
Oracle Java JDK 1.7.x
CVE-IDS
?

CVE-2016-5542
CVE-2016-5554
CVE-2016-5597
CVE-2016-5573
CVE-2016-5582
CVE-2016-5568
CVE-2016-5556


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti