Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10848
Více zranitelností v systému Oracle VM VirtualBox

Aktualizováno: 08/01/2016
Detekováno
?
07/19/2016
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V Oracle VM VirtualBox byly nalezeny nespecifikované chyby zabezpečení. Využíváním těchto zranitelností mohou škodliví uživatelé způsobit odmítnutí služby nebo získání citlivých zranitelných míst. Tyto chyby zabezpečení lze využít vzdáleně nebo místně.

Zasažené produkty

Verze Oracle VN VirtualBox starší než 5.0.26

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Oracle VirtualBox download page

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Oracle VirtualBox
CVE-IDS
?

CVE-2016-3612
CVE-2016-3597


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti