Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10835
Zranitelná verze aplikace Google Chrome na konci životnosti

Aktualizováno: 12/29/2017
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Společnost Google se rozhodla zastavit podporu prohlížeče Chrome pro výše uvedené staré operační systémy. Podrobnější informace o chybách zabezpečení v poslední podporované verzi naleznete v KLA10783 a pozdějších doporučeních odpovídajících prohlížeči Google Chrome.

Zasažené produkty

Verze Google Chrome starší než 50.0.2661 nainstalované ve Windows XP a Vista nebo Mac OS X 10.6, 10.7 a 10.8.

Řešení

Aktualizujte svůj operační systém na novější verzi

Oficiální doporučení

Chrome blog entry

Dopad
?
SUI 
[?]

CI 
[?]

OSI 
[?]

SB 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Google Chrome

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti