Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10624
Zranitelnost při zvyšování Privelege ve výrobcích VMware

Aktualizováno: 07/16/2015
Detekováno
?
07/09/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v produktech VMware. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí manipulace se závity.

Zasažené produkty

Verze VMware Workstation pro Windows 11 starší než 11.1.1
VMware Workstation pro Windows 10 verze starší než 10.0.7
VMware Player pro verze Windows 7 starší než 7.1.1
VMware Player pro Windows verze 6 starší než 6.0.7
VMware Horizon Client pro Windows 5 verze starší než 5.4.2

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
VMware produkty ke stažení

Oficiální doporučení

VMware advisory

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
VMware Workstation
VMware Player
VMware Horizon View Client
CVE-IDS
?

CVE-2015-3650


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti