Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10587
Zranitelnost odmítnutí služby ve službě Wireshark

Aktualizováno: 06/03/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nedostatek ověřování délky byl nalezen v Wireshark. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého paketu.

Zasažené produkty

Wireshark 1.6 verze starší než 1.6.16
Wireshark verze 1.8 starší než 1.8.8
Wireshark verze 1.10 starší než 1.10.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte Wireshark

Oficiální doporučení

WNPA security advisory

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Wireshark
CVE-IDS
?

CVE-2013-4083


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti