Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10571
Zranitelnost odmítnutí služby v produktech Foxit

Aktualizováno: 05/08/2015
Detekováno
?
05/06/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V produktech společnosti Foxit byla zjištěna nespecifikovaná zranitelnost. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně vytvořeného GIF ve formátu PDF nebo vektorů souvisejících s digitálními podpisy.

Zasažené produkty

Verze Foxit Reader starší než 7.1.5
Verze Foxit Enterprise Reader starší než 7.1.5
Foxit verze PhantomPDF dříve než 7.1.5

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte produkty společnosti Foxit

Oficiální doporučení

Foxit bulletin
Foxit bulletin

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Foxit Reader
Foxit Phantom PDF Suite
CVE-IDS
?

CVE-2015-3632
CVE-2015-3633


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti