Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
Foxit Phantom PDF Suite
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10571 Zranitelnost odmítnutí služby v produktech Foxit Foxit Corporation 05/06/2015 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10571

Název: Zranitelnost odmítnutí služby v produktech Foxit

Vývojář: Foxit Corporation

Detekováno: 05/06/2015

KLA10026 Zranitelnost OAF ve společnosti Foxit Foxit Corporation 05/24/2014 Warning

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10026

Název: Zranitelnost OAF ve společnosti Foxit

Vývojář: Foxit Corporation

Detekováno: 05/24/2014


Odkaz na originál