Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10568
Zranitelnost v LibreOffice

Aktualizováno: 05/08/2015
Detekováno
?
08/22/1970
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nespecifikovaná chyba byla nalezena v LibreOffice 4.3.x před 4.3.7, LibreOffice 4.4.x před 4.4.2. Využitím této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby (selhání) nebo případně spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze využít prostřednictvím vytvořeného dokumentu HWP.

Zasažené produkty

LibreOffice před 4.3.7

LibreOffice 4.4.x před 4.4.2

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
LibreOffice 4.4.2
LibreOffice 4.3.7

Oficiální doporučení

LibreOffice Security Advisory

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
LibreOffice
CVE-IDS
?

CVE-2015-1774


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti