Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10553
Omezení odmítnutí služby v Oracle MySQL

Aktualizováno: 12/29/2017
Detekováno
?
04/16/2015
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v Oracle MySQL. Využíváním těchto zranitelností mohou mít škodlivé uživatelé vliv na dostupnost. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů, které se týkají InnoDB, Federated, DDL, Partition, SP, XA, šifrování a dalších neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Oracle MySQL Server verze 5.6 starší než 5.6.24
Oracle MySQL Server verze dříve než 5.5.43

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte MySQL

Oficiální doporučení

Oracle bulletin

Dopad
?
DoS 
[?]
Související produkty
Oracle MySQL
CVE-IDS
?

CVE-2015-0441
CVE-2015-0423
CVE-2015-0405
CVE-2015-0501
CVE-2015-0500
CVE-2015-0503
CVE-2015-0505
CVE-2015-0507
CVE-2015-0506
CVE-2015-0439
CVE-2015-0438
CVE-2015-0433
CVE-2015-0499
CVE-2015-0498
CVE-2015-0508
CVE-2015-0511
CVE-2015-2566
CVE-2015-2567
CVE-2015-2568
CVE-2015-2571
CVE-2015-2573
CVE-2014-3569


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti