Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10516
Odmítnutí odmítnutí služby v MongoDB

Aktualizováno: 04/17/2018
Detekováno
?
03/30/2015
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

Nespecifikovaná chyba byla nalezena v MongoDB. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého řetězce v požadavku BSON.

Zasažené produkty

MongoDB verze starší než 2.4.13
MongoDB verze 2.6 dříve než 2.6.8

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Získejte MongoDB

Oficiální doporučení

MongoDB JIRA

Dopad
?
DoS 
[?]
CVE-IDS
?

CVE-2015-1609


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti