Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10411
Zranitelnost LPE v ZoneAlarmu

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
08/21/2007
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V ZoneAlarm byla zjištěna nespecifikovaná zranitelnost. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tuto zranitelnost lze využít místně prostřednictvím speciálně navržené IRP.

Zasažené produkty

Verze ZoneAlarm dříve než 7.0.362

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
ZoneAlarm
CVE-IDS
?

CVE-2007-4216


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti