Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10377
WLF zranitelnost v Veritas Backup Exec

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/17/2005
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Veritas Backup Exec byla nalezena nejistá věc. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly číst a psát libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít v místě souvisejícím s agentem NDMP.

Zasažené produkty

Symantec Veritas Backup Exec pro verze Windows Servers od 8,6 do 10,0
Symantec Veritas Backup Exec pro servery NetWare verze 9.0 a 9.1
Symantec Veritas Backup Exec pro servery Windows verze 4.5 až 5.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Symantec bulletin

Dopad
?
WLF 
[?]

RLF 
[?]
Související produkty
VERITAS Backup Exec
CVE-IDS
?

CVE-2005-2611


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti