Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

Zranitelnosti
VERITAS Backup Exec
Kaspersky ID Název Vývojář Detekováno Míra zranitelnosti
Kaspersky ID Název Detekováno
KLA10377 WLF zranitelnost v Veritas Backup Exec Symantec 08/17/2005 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10377

Název: WLF zranitelnost v Veritas Backup Exec

Vývojář: Symantec

Detekováno: 08/17/2005

KLA10352 Vícenásobná zranitelnost ve službě Symantec Backup Exec Symantec 12/10/2008 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10352

Název: Vícenásobná zranitelnost ve službě Symantec Backup Exec

Vývojář: Symantec

Detekováno: 12/10/2008

KLA10351 Vícenásobná zranitelnost ve službě Symantec Backup Exec Symantec 08/05/2013 Critical

Míra zranitelnosti:

Kaspersky ID: KLA10351

Název: Vícenásobná zranitelnost ve službě Symantec Backup Exec

Vývojář: Symantec

Detekováno: 08/05/2013


Odkaz na originál