Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10351
Vícenásobná zranitelnost ve službě Symantec Backup Exec

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci Symantec Backup Exec bylo nalezeno několik závažných chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tyto chyby zabezpečení zneužít k tomu, že způsobí odmítnutí služby, získání citlivých informací, zálohování souborů pro čtení a zápis, vytváření skriptů a spuštění libovolného kódu
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Vektory vztahující se k protokolu NDMP mohou být využívány vzdáleně;
  2. Povolení slabých souborů lze využít místně prostřednictvím úpravy souborů;
  3. Chyby zabezpečení XSS lze vzdáleně využívat prostřednictvím vektorů souvisejících s webovým rozhraním.
  4. Přetečení vyrovnávací paměti může být vzdáleně využíváno pomocí nespecifikovaných vektorů.
Zasažené produkty

Servisní balíky Symantec Backup Exec 2010 R3 R2 a starší
Aktualizace Service Pack Symantec Backup Exec 2012 1 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Symantec advisory

Dopad
?
WLF 
[?]

RLF 
[?]

CI 
[?]

ACE 
[?]

OSI 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
VERITAS Backup Exec
CVE-IDS
?

CVE-2013-4575
CVE-2013-4676
CVE-2013-4677
CVE-2013-4678


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti