Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10359
Chyba zabezpečení v tableau
Aktualizováno: 12/29/2017
Detekováno
?
07/18/2014
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Zastaralá verze OpenSSL byla nalezena v tableau. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby, získání citlivých informací a zablokování zabezpečení. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít.

Zasažené produkty

Tabulkový server 8.1. verze 8.1.12 a dřívější
Tabulkový server 8.2. verze 8.2.4 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Tableau changelog

Dopad
?
OSI 
[?]

SB 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Tableau Server
CVE-IDS
?

CVE-2014-3568
CVE-2014-3567
CVE-2014-3513
CVE-2014-3566


Odkaz na originál