Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10335
Zranitelnost ACE v klientech společnosti SonicWall Global VPN

Aktualizováno: 02/15/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Chyby zabezpečení formátovacích řetězců byly nalezeny v klientovi SonicWall Global VPN. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navržených formátovacích řetězců.

Zasažené produkty

SonicWALL GLobal VPN klient verze 3.1.556 a 4.0.0.810

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
SonicWALL Global VPN Client
CVE-IDS
?

CVE-2007-6273


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti