Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10288
ACE zranitelnost v PGP Desktopu

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
09/15/2010
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nedostatečná chyba cesty byla nalezena v PGP Desktopu. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně pomocí únosu DLL.

Zasažené produkty

PGP Desktop verze 9.9.0 build 397
PGP Desktop 9.10 všechny verze
PGP Desktop verze 10.0.0 build 2732

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
PGP Desktop
CVE-IDS
?

CVE-2010-3397


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti