Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10286
WLF zranitelnost v aplikaci Orbit Downloader

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
03/26/2009
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V aplikaci Orbit Downloader byla zjištěna chyba zabezpečení injekcí. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly přepsat libovolné soubory. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého volání metod.

Zasažené produkty

Orbit Downloader verze 2.8.7 a dřívější

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
WLF 
[?]
Související produkty
Orbit Downloader
CVE-IDS
?

CVE-2009-1064


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti