Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10282
Více zranitelností v databázi Oracle

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
04/15/2009
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nespecifikované chyby byly nalezeny v databázi Oracle. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly ovlivnit dostupnost, důvěrnost a integritu. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím neznámých vektorů.

Zasažené produkty

Oracle Database verze 10.1.0.5, 10.2.0.4 a 11.1.0.6

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
OSI 
[?]

DoS 
[?]

LoI 
[?]
Související produkty
Oracle Database
CVE-IDS
?

CVE-2009-0992
CVE-2009-0985


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti