Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10254
Zranitelnosti ACE v přehrávači Flash Player

Aktualizováno: 03/16/2015
Detekováno
?
03/15/2006
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V aplikaci Flash Player bylo nalezeno několik nespecifikovaných chyb. Využíváním těchto zranitelností mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tyto chyby zabezpečení lze vzdáleně využít pomocí speciálně vytvořeného souboru SWF.

Zasažené produkty

Flash Player verze 8.0.22.0 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Přehrávač Flash Player

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Adobe Flash Player NPAPI
Adobe Flash Player ActiveX
CVE-IDS
?

CVE-2006-0024


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti