Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10195
LPE zranitelnost v HP VCA

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
10/17/2006
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Nespecifikovaná chyba zabezpečení byla nalezena v HP VCA. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly získat oprávnění. Tato zranitelnost může být vzdáleně využívána neznámými vektory.

Zasažené produkty

Agent Verze kontroly verzí společnosti HP verze 2.1.4 a ovladač

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
PE 
[?]
Související produkty
HP Version Control Agent
CVE-IDS
?

CVE-2006-5300


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti