Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10165
Zranitelnost ACE ve službě Foxit

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
01/14/2013
Míra zranitelnosti
?
Varování
Popis

V produktech Foxit byla nalezena hraniční chyba. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit poškození služby a spuštění libovolného kódu. Tuto chybu zabezpečení lze využít prostřednictvím speciálně určeného URL.

Zasažené produkty

Foxit Firefox Plugin verze 2.2.3.110 a dřívější
Foxit Ewader verze 5.4.4 a dřívější
Foxit PhantomPDF verze 5.4.2 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Foxit PDF Reader

Oficiální doporučení

Foxit bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Foxit Reader Plugin
Foxit Phantom PDF

Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti