Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10163
ACE zranitelnost ve službě FlexNet Publishier

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
01/13/2012
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V aplikaci FlexNet Publisher bylo nalezeno několik kritických chyb. Uživatelé se zlými úmysly mohou tuto chybu zabezpečení zneužít ke spuštění libovolného kódu.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Přetečení vyrovnávací paměti lze vzdáleně využít pomocí speciálně navrženého paketu.
  2. Chyby zabezpečení traverzu adresářů lze vzdáleně využívat prostřednictvím vektorů souvisejících se soubory protokolu.
Zasažené produkty

Flexera FlexNet Vydavatel verze 11.10

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
FlexNet Publisher
CVE-IDS
?

CVE-2011-4134
CVE-2011-4135


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti