Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10159
Zranitelnost ACE v aplikaci FireBird
Aktualizováno: 04/23/2015
Detekováno
?
03/15/2013
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

V přehrávači FireBird byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze vzdáleně využívat prostřednictvím speciálně navrženého paketu.

Zasažené produkty

FireBird SQL od 2.1.3 do 2.1.5
FireBird SQL od 2.5.1 do 2.5.3

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
FireBird SQL

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Firebird
CVE-IDS
?

CVE-2013-2492


Odkaz na originál