Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10124
ACE zranitelnost ve společnosti Compaq

Aktualizováno: 02/13/2015
Detekováno
?
03/12/2001
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

V produktech společnosti Compaq byl nalezen přetečení vyrovnávací paměti. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolné programy. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v místě, které se týká přihlašování do webu prostřednictvím speciálně vytvořeného uživatelského jména.

Zasažené produkty

Compaq System Healthcheck verze 3.0
Verze programu Compaq Survey Utility verze 2.33, 2.18, 2.17
Přiřazení úložiště Compaq Reporter verze 1.0
Monitorování zdrojů Compaq SANWorks verze 1.0
Compaq Open SAN Manager verze 1.0
Compaq Management Agent verze 4.37 E, 4.36 j, 4.36 E, 4.35 j, 4.30 j
Inteligentní správce clusterů Compaq verze 2.1, 1.0
Compaq Insight Manager XE verze 1.21, 1.0
Compaq Insight Manager LC verze 1.50 A, 1.3 c
Webové agenty společnosti Compaq Insight Management Desktop verze 3.7
Správce svazků Enterprise Compaq / Command Scripter verze 1.1, 1.0
Compaq Compaq Foundation Agent verze 4.90, 4.0, 2.1, 1.0
Compaq Armada Insight Manager verze 4.20 j, 4.20

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

Compaq bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
HP / Compaq Insight Management Agents
Compaq / HP Survey Utility
CVE-IDS
?

CVE-2001-0134


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti