Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10119
Více zranitelností v Mozille

Aktualizováno: 02/12/2015
Detekováno
?
07/22/2014
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná zranitelnost byla nalezena v Clam Anti-virus. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby. Tuto chybu zabezpečení lze využít místně v místě souvisejícím s analyzátorem OLE2 prostřednictvím speciálně vytvořeného souboru.
Níže je uveden úplný seznam chyb zabezpečení

  1. Nesprávná manipulace s vyřazenými daty může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navrženého škálování obrazu;
  2. Zranitelnost po použití může být vzdáleně využívána ve vektorech souvisejících s libnss3.so, nsDocLoader a FontTableRec;
  3. Neznámá zranitelnost může být vzdáleně využívána prostřednictvím speciálně navrženého obsahu WebGl;
  4. Několik neznámých zranitelností může být zneužito neznámými vektory.
Zasažené produkty

Mozilla Firefox ESR 24.6.0 a starší
Mozilla Firefox 30.0 a starší
Waterfox Firefox 30.0 a starší
Mozilla Thunderbird 30.0 a starší
CometBird všechny verze

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi
Thunderbird
Firefox

Oficiální doporučení

MFSA

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
Waterfox Firefox
Mozilla Thunderbird
Mozilla Firefox ESR
Mozilla Firefox
CometBird
CVE-IDS
?

CVE-2014-1548
CVE-2014-1547
CVE-2014-1551
CVE-2014-1555
CVE-2014-1556
CVE-2014-1544
CVE-2014-1557


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti