Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10094
DoS zranitelností v produktech CA

Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
08/21/1970
Míra zranitelnosti
?
Kritická
Popis

Nespecifikovaná zranitelnost byla nalezena v produktech CA. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly způsobit odmítnutí služby nebo případné spuštění libovolného kódu. Tuto zranitelnost lze využít ze sítě v místě souvisejícím s arclib prostřednictvím speciálně vytvořeného RAR archivu.

Zasažené produkty

CA Anti-Virus pro podnikové verze 7.1, 8, 8.1
Verze CA Anti-Virus 2007, 2008, 2009
CA Anti-Virus Plus verze 2009
CA Internet Security Suite verze 2007, 2008
CA Internet Security Suite Plus verze 2008, 2009
CA Threat Manager pro Enterprise verze 8, 8.1
CA Threat Manager Celková obrana
CA Gateway Security verze 8.1
CA Protection Suites verze 2, 3, 3.1
CA Secure Content Manager 1.1, 8.0
CA Network and Systems Management verze 3.0, 3.1, 11, 11.1
CA ARCserve Backup verze 11.5, 12, 12.0 SP1, 12.0 SP2, 12.5 pro Windows
CA ARCserve Backup verze 11.5 pro Linux
CA ARCserve pro Windows Client Agent
CA ARCserve pro součást systému Windows Server
CA eTrust Detekce narušení verze 2.0 SP1, 3.0, 3.0 SP1
CA Common Services verze 3.1, 11, 11.1
CA Anti-Virus SDK
CA Anti-Virus Gateway 7.1

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

CA bulletin

Dopad
?
ACE 
[?]

DoS 
[?]
Související produkty
eTrust InoculateIT 6.x for Windows
eTrust Antivirus
CA Internet Security Suite
CA Integrated Threat Management r8
CA Anti-Virus 2008
BrightStor ARCserve Backup
BrightStor ARCserve
CVE-IDS
?

CVE-2009-3588
CVE-2009-3587


Odkaz na originál
Zjistěte statistiky zranitelností šířících se ve vaší oblasti