Tato služba může obsahovat Google překlady. Společnost Google odmítá veškerou odpovědnost za překlad, doslovný i předpokládaný, včetně veškerých záruk aktuálnosti, spolehlivosti a veškerých záruk předpokládané zobchodovatelnosti, vhodnosti pro daný účel a neporušení práv.

Web Kaspersky Lab byl přeložen překládacím softwarem založeným na Google Translate. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí, aby byl zajištěn přesný překlad, avšak žádný automatický překlad není dokonalý a není určen k nahrazení lidských překladatelů. Překlady jsou poskytovány jako služba uživatelům webových stránek a jsou poskytovány „tak jak jsou“. Neexistuje žádná záruka jakéhokoliv druhu, na vyjádřený nebo předpokládaný překlad, na přesnost nebo správnost překladů. Některý obsah (například obrázky, videa, Flash atd.) Nemusí být přesně přeložen z důvodu omezení překladového softwaru.

KLA10057
Zranitelnost ACE v službě Servant Salamander
Aktualizováno: 02/16/2015
Detekováno
?
06/21/2007
Míra zranitelnosti
?
Vysoká
Popis

Chyba zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti byla nalezena v službě Servant Salamander. Využíváním této zranitelnosti mohou uživatelé se zlými úmysly provést libovolný kód. Tuto chybu zabezpečení lze využít ze sítě v místě souvisejícím s peviewer.spl prostřednictvím speciálně vytvořeného PE souboru.

Zasažené produkty

Altap Servant Salamander 2 verze 2.5 a starší

Řešení

Aktualizace na nejnovější verzi

Oficiální doporučení

vulnerability description

Dopad
?
ACE 
[?]
Související produkty
Altap Salamander
CVE-IDS
?

CVE-2007-3314


Odkaz na originál